Ceny Biura Rachunkowego WJK-INVEST Sp. z o.o. podlegają negocjacji i mogą być ustalane indywidualnie. Końcowa cena (oprócz ilości dokumentów) uzależniona jest od:

  • liczby zatrudnionych pracowników
  • liczby osób współpracujących
  • sposobu wystawiania dokumentów sprzedaży
  • transakcji z podmiotami unijnymi
  • zakresu powierzonych spraw

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)
Jednoosobowa Działalność Gospodarcza

Liczba zapisów w KPiRKPiR (bez rejestru VAT)
w zł/m-c
KPiR (z rejestrem VAT)
w zł/m-c
Od 1 do 10 zapisów85,00100,00
Od 11 do 20 zapisów100,00150,00
Od 21 do 30 zapisów150,00200,00
Od 31 do 40 zapisów200,00250,00
Od 41 do 50 zapisów250,00300,00
Od 51 do 60 zapisów300,00350,00
Od 61 do 80 zapisów350,00400,00
Od 81 do 100 zapisów400,00450,00
Od 101 do 120 zapisów450,00500,00
Powyżej2,50 za dokument2,50 za dokument
Działalność prowadzona w formie spółki cywilnej + 50,00 zł netto za wspólnika

Za dokument księgowy uważa się w szczególności: faktury, rachunki, noty, paragony, umowy zlecenia, pokwitowania, dowody wewnętrzne, dowody księgowe, wyciągi bankowe.

Obsługa kadrowo-płacowa

Typ rozliczenia osobyCena za każdą osobę
w zł/m-c
Osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub umowę o dzieło30,00
Osoba zatrudniona na umowę o pracę – wynagrodzenie stałe30,00
Osoba zatrudniona na umowę o pracę – wynagrodzenie zmienne50,00
Osoba zatrudniona przebywająca na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym1,00
Osoba współpracująca0,00

Dodatkowe usługi

UsługaCena usługi
Przechowywanie dokumentów (powyżej jednego roku)10,00 zł/ rok/ segregator
Składanie deklaracji klienta drogą elektroniczną0,00
Przesyłanie plików JPK_VAT0,00
Reprezentowanie klienta w urzędzie i ZUS0,00
Rozliczanie PIT-u rocznego Właścicieli0,00
Rozliczenie zagraniczne100,00
Sporządzenie sprawozdania statystycznego GUS100,00
Sporządzanie i rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych i delegacji25,00 zł zdarzenie
Sporządzenie rocznych zeznań podatkowych dla pracowników i zleceniobiorców - PIT-1115,00
Udział w czynnościach sprawdzających, kontrolnych0,00 za okres objęty umową
Udział w czynnościach sprawdzających, kontroli200,00 za okres nie objęty umową
Założenie teczki akt osobowych50,00 – opłata jednorazowa
Monity SMS-owe przypominające o terminach i płatnościach0,00

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PPE)
Jednoosobowa Działalność Gospodarcza

Liczba zapisów w rejestrachRyczałt (bez VAT)Ryczałt (z VAT)
Od 1 do 10 zapisów65,00100,00
Od 11 do 20 zapisów65,00150,00
Od 21 do 30 zapisów100,00200,00
Od 31 do 40 zapisów110,00250,00
Od 41 do 50 zapisów120,00300,00
Od 51 do 60 zapisów150,00350,00
Od 61 do 80 zapisów160,00400,00
Od 81 do 100 zapisów170,00450,00
Od 101 do 120 zapisów200,00500,00
Powyżej1,50 za dokument2,50 za dokument
Działalność prowadzona w formie spółki cywilnej + 50,00 zł netto za wspólnika

Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Cennik służy do wyliczenia Szacunkowych kosztów współpracy z naszym biurem.
Podane ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.

Sprawdź naszą pełną ofertę