Głównym filarem działalności naszej firma są wyburzenia obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady, przepusty, mury oporowe).

Wykonujemy całościowe działania związane z wyburzaniem obiektów – od sporządzenia dokumentacji projektowej (inwentaryzacja, projekt rozbiórki, projekt technologiczny, PZJ) oraz uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, poprzez właściwą rozbiórkę aż po sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Przy realizacji powierzonych nam zadań korzystamy z najnowocześniejszych technologii, wykorzystujemy specjalistyczne maszyny i urządzenia umożliwiające sprawne, bezpieczne i ekonomiczne osiągnięcie pożądanego efektu.

Zapraszamy do współpracy.

Sprawdź naszą pełną ofertę