Posiadane przez firmę WJK – INVEST zezwolenie kategorii V, wydane jest przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym. Zezwolenie umożliwia poruszanie się po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym, którego:

  1. ładunek jest niepodzielny,
  2. nacisk osi jest nie większy od dopuszczalnych na danych drogach,
  3. szerokość nie przekracza 3,4 m,
  4. długość nie przekracza 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
  5. wysokość nie przekracza 4,3 m,
  6. rzeczywista masa całkowita nie przekracza 60t.

Sprawdź naszą pełną ofertę