Firma świadczy usługi w zakresie karczowania pni i korzeni drzew i krzewów. Posiadamy koparki kołowe i gąsienicowe ze specjalnymi łyżkami do karpiny (grabie, pazury), nożyce do karpiny umożliwiające połupanie pnia na mniejsze części. Karpinę przerabiamy na biomasę z wykorzystaniem rębaka wolnoobrotowego Doppstadt DW 3060, sita do odsiewania ziemi Doppstadt SM 518 oraz rębaków wysokoobrotowych Doppstadt AK 430 lub Vermeer HG 6000.

Oferta nasza jest skierowana głównie do firm realizujących duże inwestycje budowlane takie jak budowa dróg i autostrad, linii kolejowych, lotnisk, tereny pod zabudowę, wylesianie, itp.

Działamy na terenie województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Zapraszamy do współpracy.

Sprawdź naszą pełną ofertę