Jako profesjonalna firma zajmujemy się kompleksową wycinką drzew i krzewów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy usuwaniu drzew zarówno metodami tradycyjnymi jak również z użyciem podnośnika koszowego oraz technik alpinistycznych potwierdzone uzyskanymi referencjami. Wysokie kwalifikacje kadry połączone z wieloletnim doświadczeniem przekładają się na wysoką jakość świadczonych usług.

Specjalizujemy się w:

  • Karczowanie drzew i krzewów związane z przygotowaniem terenów pod inwestycje budowlane (drogi, linie kolejowe, budynki….)
  • Wycinka drzew w ramach utrzymania zieleni miejskiej, przydrożnej
  • Wycinka drzew w lasach państwowych jak i prywatnych wycinka drzew i krzewów w ramach usuwaniu skutków wichur (połamane drzewa, gałęzie, wiatrołomy).
  • usuwaniu drzew w warunkach trudnych tzn. cmentarze, gęsta zabudowa, sąsiedztwo dróg, kolidowanie z liniami napowietrznymi i innymi.
  • usuwaniu różnego rodzaju samosiewów

Dzięki bogatej bazie różnego rodzaju specjalistycznego sprzętu jesteśmy w stanie sprostać każdemu zadaniu.

Wszystkie prace wykonywane są szybko, sprawnie i terminowo oraz z zachowaniem należytej staranności.

Usługi skierowane są głównie do firm realizujące inwestycje budowlane (tj. budowa dróg i autostrad, budowa i modernizacja linii kolejowych, zbiorników przeciwpowodziowych itp.) oraz do jednostek publicznych (GDDKiA, Urzędy Miejskie, Zarząd Gospodarki Wodnej,….)

Działamy na terenie województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i dolnośląskiego.

Zapraszamy do współpracy.

Sprawdź naszą pełną ofertę