W skład naszych usług wchodzi przejęcie pełnej odpowiedzialności za cały kadrowo-płacowy model wartości. Klient zlecający naszej firmie te usługi kontroluje zasady wynagradzania, politykę dotyczącą świadczeń, czas pracy, urlopy itp., ale zrzuca na barki naszej firmy ciężar związany z administracją kadr i płac. Usługa ta minimalizuje ryzyko i odciąża klienta od problemów natury prawnej.

Decyzja o korzystaniu z tych usług nie oznacza utraty kontroli. Nasza firma działa w ramach zasad określonych przez naszego klienta, a niektóre czynności mogą wymagać obowiązkowego zatwierdzenia i kontroli. Nasza oferta może zostać również uzupełniona, tak by objęła także odpowiadanie na zapytania pracowników w zakresie podjętej współpracy. Wszelkie nałożone na pracodawcę obowiązki wynikające z Kodeksu pracy są realizowane przez wykwalifikowanych pracowników naszego biura. Oferowane przez naszą firmę usługi stanowią kompleksowy model outsourcingu kadr i płac.

W ramach obsługi kadrowej świadczymy m.in.:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej;
 • przygotowywanie umów o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Zleceniodawcy;
 • rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy;
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS;
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;
 • sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania Zleceniodawca zobowiązany jest przepisami prawa;
 • sporządzanie sprawozdań z zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Głównego Urzędu Statystycznego.

W zakresie obsługi płacowej realizujemy m.in.:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń (w tym: dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, urlopów, zwolnień chorobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) stosownie do postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania;
 • sporządzanie list płac, zbiorówek oraz raportów służących do księgowania wynagrodzeń;
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji (ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS RZA);
 • przygotowanie druków RMUA;
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach;
 • sporządzanie pasków wypłat wynagrodzeń dla pracowników;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych;
 • sporządzanie przelewów na rzecz urzędów państwowych (ZUS i US);
 • sporządzanie i dystrybucja rocznych informacji o dochodach (Pit-11, Pit-8B, Pit-40).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Sprawdź naszą pełną ofertę